Fotograaf zoekt aanstaande bruidsparen voor project / Photographer is looking for engaged couples for project

Welkom! Dank je voor het bezoeken van deze pagina. You can find the English version beneath this page.
Je vindt hier informatie over het project dat ik ben begonnen. Mocht je naar aanleiding van deze info toch meer willen weten of je hebt vragen, aarzel niet en neem gerust contact met me op via email: info@daphnevangroeningen.nl of telefoon: 06-47902196.
Thank you for visiting this page. You can find here information about the project that I have initiated. If you have any questions please do not hesitate contacting me.

Trouwen..het is en blijft een mooi gegeven. Niet voor iedereen, maar wel voor de meesten.
Van huis uit ben ik professioneel bruiloftsfotograaf en fotojournalist. Bruiloften fotograferen is iets wat ik heel graag doe en ik heb er mijn ‘werk’ van gemaakt.

Met het project ‘Nederland Trouwt’ ben ik benieuwd hoe mensen uit verschillende culturen en uit verschillende lagen van de bevolking hun trouwdag in Nederland vieren. Wat voor een gebruiken, rituelen er op een bruiloft zijn en wat voor een (liefdes)verhalen eraan voorafgaan.
Welke ceremonies horen bij een bruiloft in bijvoorbeeld de Somalische gemeenschap? Hoe huwt de Nederlandse adel en wat gebeurt er op een trouwerij van rasechte Amsterdammers? Heb je een feestje in je huiskamer of heb je 500 gasten uit te nodigen? Hoe trouw je als je heel jong bent, of juist 75+? Ben je streng gelovig, zo ja welk geloof ? Misschien heb je niet een specifiek liefdesverhaal te vertellen, maar ga je trouwen en is er feest op een heel bijzondere plek.

Kortom: aan de hand van bruiloften wil ik de diversiteit van zowel verschillende (sub)culturen als bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving laten zien.

Ik ben heel benieuwd naar JOUW  verhaal!

Wat is precies de bedoeling?
Ik kom foto’s maken op je bruiloft, samen met mijn assistent Lincy la Heij.

Waarom?
Een interessante ervaring in eerste instantie, wat ik een verrijking vind in mijn leven. Ik ben fotojournalist en altijd op zoek naar mooie invalshoeken om een serie of foto documentaire te maken.

Krijgen wij ook foto’s?
Jullie krijgen een selectie van de foto’s.

Copyright:
Het copyright berust bij mij. In ruil voor het kosteloos fotograferen van je bruiloft is het voor mij belangrijk dat ik de foto’s te allen tijden mag en kan gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Wat gebeurt er met mijn foto’s?
Deze zullen uiteindelijk worden gepubliceerd in boekvorm en geëxposeerd. Ik houd je tzt graag op de hoogte van de ontwikkelingen hierover.

Hoe ga je te werk:
Na met elkaar telefonisch gesproken te hebben, zal ik aan de hand hiervan bepalen of je bruiloft binnen het project valt. Aangezien ik benieuwd ben naar jouw (liefdes) verhaal en de invulling van je bruiloft, vind ik het belangrijk om -voordat de bruiloft plaatsvindt- af te spreken en kennis met elkaar te maken. Dat hoeft niet lang te duren, maar ik krijg dan een beter beeld over jouw persoonlijk verhaal.

Ik heb al een fotograaf ingehuurd. Wat nu?
Ik ben géén vervanger van de fotograaf die je hebt ingehuurd. Ik ben dus ‘extra’. De ervaring leert dat iedereen weer andere wensen en ideeën heeft over bruidsfotografie. Bij de een is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan (glamour)foto’s van het bruidspaar en bij de ander zijn familiefoto’s en staatsieportretten weer heel belangrijk. Om te voorkomen dat je verwacht dat ik als bruidsfotograaf zulke zaken fotografeer, is het van belang een bruidsfotograaf in te huren die bij jou past en die toegespitst is op jouw wensen, met wie je dergelijke afspraken kunt maken. Ik ben een onafhankelijke fotograaf/fotojournalist en maak foto’s op je trouwdag zoals ik deze ervaar. Mijn foto’s zullen een absolute toegevoegde waarde zijn.

Wij gaan pas over een paar maanden trouwen. Is dat niet te laat?
Nee. Mijn project is niet gebonden aan een deadline.

Kan ik je voor die dag boeken zodat ik zeker weet dat je komt?
Nee. Als jullie trouwdatum in het hoogseizoen is (mei t/m september) kan ik mij niet ver van tevoren vastleggen, zodat ik geen andere trouwerijen meer kan aannemen. Als je toch die zekerheid wilt hebben dat ik kom, gelden er andere regels, waaronder mijn reguliere tarief. Ik laat je uiterlijk twee weken van tevoren weten als ik -in het kader van dit project- verhinderd ben. Ik ga hier zorgvuldig mee om.

Na de bruiloft:
De foto’s zullen binnen 6 weken na de bruiloft naar je verstuurd worden.

Ben je zelf getrouwd?
Ik ben onlangs verloofd!!

——

ENGLISH:

Welcome! Thank you for visiting this page. Here you can find information about my project ‘Nederland Trouwt’ (‘The Netherlands get Married’) that I have started. If you would like to have more information of you have questions to ask, please do not hesitate contacting me via email: info@daphnevangroeningen.com or mobile: +31 6 479 02 196.

Getting married..it is very nice, not for everyone, but it is for most. I am a professional wedding photographer and photo journalist. Photographing weddings is something I really like to do and I have made my ‘work’ of it.

With the project ‘Holland is getting married’ I want to show the diversity in Dutch society based on weddings. What are the habits and rituals of a wedding from another culture? Do you have a wedding party in your living room or do you have to invite 500 guests? What is your story if you are going to marry if you are 18? Or 75+? Are you a religious person? If so, what kind of religion? Or you don’t have a specific love story but you are going to marry on a special location?

I am interested in YOUR story, so please feel free to contact me!

So, in short..what exactly are you going to do?
I come to your wedding and I will make photos, together with my assistant Lincy la Heij.

Why?
An interesting experience in the first place. As a photo journalist I am always looking for interesting topics to document. Additional, the copyright of the photos belongs to me. That means that I can use the photos for publication and exposure at all times.

Do we get the photos?
You will receive a selection of the photos on DVD.

Copyright:
The copyright belongs to me. In exchange for my photos of your wedding, it is important for me that I have at all times the right to use/publish the photos.

What is going to happen with my photo(s)?
These will be published (book) and exposed. I would like to inform you about this in due course.

How do you work?
After we have spoken to each other on the telephone, I will determine whether you qualify for the project. Seeing that I am interested in your (love)story and the content of the wedding, it is important to meet in advance. It doesn’t need to take a long time, but I will get a better idea of your personal story.

I already hired a photographer. What to do?
I am not a replacement of your photographer. I am an ‘extra’. As it turns out, everybody has got different ideas and wishes about wedding photography. One person finds it important to keep the focus on a (glamour)shoot, the other wedding couple is more interested in family pictures. To avoid such expectations it is important you hire a photographer who is completely focused on your wishes. I am an independant photographer/photo journalist and I will make photos of your wedding the way I see it. My pictures will definitely be an added value to your wedding.

Can I book you for my wedding day, to make sure you will be present?
No. If your wedding date is in the high season (May until September), I cannot make a reservation far in advance, in order to keep dates free for my commercial weddings. If you want to make sure that I will be present at your wedding during the high season, there are different rules and costs involved. I will let you know at least two weeks prior to the wedding whether I will not be able to attend your wedding. Of course I will do my utter best to take care of this with great care.

After the wedding:
You will receive the photos within 6 weeks after the wedding.

Are you married yourself?
I am engaged!!

Thank you and hope to meet you!

Daphne

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *